AIMSTA-6809W

  • Calcium Zinc Stabilizer for 5G cables Telecommunication lines electrical wiring cables

    Стабилизатор на калциум цинк за 5G кабли Телекомуникациски линии кабли за електрични жици

    ПВЦ често се користи за обложување на електричен кабел со 5G поради одличните својства на електрична изолација и диелектричната константа. ПВЦ најчесто се користи во нисконапонски кабел (до 10 KV), телекомуникациски линии и електрични жици. Стабилизаторскиот систем има значително влијание врз перформансите и работниот век на ПВЦ каблите. Може ефикасно да произведува кабли и жици и да му даде специфични својства на готовиот производ, вклучувајќи добра топлинска стабилност и електрични својства, почетна стабилност на бојата и бојата, добри механички карактеристики, дисперзија на стабилизаторот. Стабилизаторот на Ca / Zn секогаш се додава на изолацијата на жицата и кабелот и соединенијата на јакната за да се зголеми флексибилноста и да се намали кршливоста. Важно е дека стабилизаторот што се користи има висока компатибилност со ПВЦ, мала нестабилност, добри својства на стареење и да нема електролити. Надвор од овие барања, пластификаторите се избираат имајќи ги предвид барањата на готовиот производ.